lördag 1 januari 2011

Vad hoppas jag på och vad vill jag inför 2011
Det är alltid fascinerande att tänka högt, att hoppas, fantisera eller lägga upp mål för nästa år.
Nu gör jag det inför 2011. Jag börjar med det viktigaste.

Familjen
Det blir bröllop i början på augusti i Värmdö kyrka. Kristoffer och Stina gifter sig och har stor fest på restaurangen på Värmdö golfklubb på kvällen. Det är ett stenkast från brorsan Mikael och Åsa med Emma, Sara och Hanna i Hagaberg. Från Hemmesta är det några kilometer. Stoffe jobbade där som "bollpojke" som liten och plockade golfbollar som hamnat lite vid sedan om greenen... Emma börjar i förskoleklass och i mitten på april åker hela familjen till vår stuga i Lofsdalen. Skall försöka få tid att åka till brorsan i Mijas, Malaga också. Och så naturligtvis vårt hus på Bohus-Malmön med hela familjen i sommar där jag skall försvara min veterantitel i tennis...ha. Den årliga cykelturen med Hemmestakören i skärgården för Sonja och mig missar vi inte heller.

Värmdöcentern
Om man gör sig omöjlig är det bäst för alla parter att lämna den verksamhet man håller på med.
Det är också min förhoppning att de personer det gäller själva skall inse detta. Värmdöcentern måste nu i stort sett arbeta utomparlamentariskt, utan platser i nämnder, styrelser och bolag.
Det skall vi också göra och styrelsen skall komma med förslag på hur vi skall organisera detta med arbetsgrupper för samhällsplanering, skola, trafik, initiativ till motioner och interpellationer och bygga upp Värmdöcentern inför framtiden. En ny politisk sekreterare med inriktning på samarbete har tillträtt och kretsstyrelsens ledning måste förnyas.

Landstinget
Centern har en bra position i landstinget. Jag vill som vice gruppledare arbeta vidare med Gustav och landstingsgruppen att stärka förtroendet för centern i landstinget, inom Aliansen liksom utåt mot medborgarna. Mer av valfrihet och alternativ i vården men också mer av ansvar och solidaritet för de som behöver vården mest. En klimat-och miljövänlig kollektivtrafik med mer av spår och vatten som spårbilar och sjöbussar. En stark kollektivtrafik till sjöss med Waxholmsbolaget i ledningen. Driv på för en region Stockholm.

Stärk KOMPASS och skapa en pilotbaba i Sverige
Jag kommer självklart att prioritera arbetet med KOMPASS där det viktigaste nu är att få till stånd en pilotbana i Sverige inför vår nästa stora spårbilskonferens på Waterfront i Stockholm i september

Centern i Sverige
Vi måste arbeta vidare inom centerrörelsen för att återta våra förlorade väljargrupper och få nya. Breddning av politiken och ledningen med 1:e vice och 2:e vice ordförande och stämmor varje år. En ännu tydligare miljö-, energi- och klimatpolitik där centern kan stärka förtroendet ytterligare. Driv på i regionfrågan med ökad decentralisering från staten till regioner och kommuner. Inget prat om euron, Nato och kärnkraften. Det betyder också inget prat om sammanslagning med Fp. Inte bara arbete. Mer av balans i tillvaron med barn, kultur, fritid och ideellt arbete för ett rikt liv.

Europa och Världen
Centern som parti måste på ett helt annat sätt driva på och synas i arbetet för en rättvisare värld. Naturresurser och råvaror som skog, mark,vatten måste brukas inte förbrukas, som Karl- Erik myntade redan på 70-talet. FN måste stärkas. Eurokrisen får inte leda till mer av överstatlighet i EU i riktning mot gemensam finnspolitik och en ekonomisk union. Utvidgningen bör däremot stödjas med Turkiet, Balkan och östeuropa. Det ökar det vardagsnära samarbetet. Fler länder med olika bakgrund förhindrar samtidigt en inriktningen mot en statsbildning.

God Fortsättning på det nya året

För övrigt blev det en lysande tillställning och fest med Hemmestakören i går och snöskottning i dag...
Inga kommentarer: