måndag 3 januari 2011

Det är balans och mångfald i livet som ger livsglädje
Det är ingen som sagt från Alliansregeringen att vi bara skall arbeta. Regeringen har sagt att alla skall ha ett arbete. Det är också regeringens program och mål och för detta har regeringen, med centerpartiet, fått förnyat förtroende. Vad jag försöker säga är att det finns mer än arbete i livet:
barn, fritid, vänner, sport, föreningar, kultur...Ett mångskiftande liv är ofta ett rikt liv som ger livsglädje. kanske är det detta som är visionen för framtiden?

Kanske är det detta
vi skall ta upp i centern för att in i idédebatten om visionerna för framtiden. Varför väljer så många kvinnor deltid? Kanske just för mångfalden, livsglädjen, balansen. Kunde inte lika många män välja deltid? Jo visst. Men ännu bättre. Bygg ut föräldraförsäkringen och skapa rätt till del- och korttider i arbetslivet. Den skapar livsglädje, mångfald och balans i livet.

Bra Birgitta Rydberg: Inga skidspårsavgifter
Bra rutet av landstingsrådet (Fp) Birgitta Rydberg om de förslag som då och då dykt upp om avgifter för att åka i skidspåren www.dn.se
Det är ingen bra idé. Det försvårar utnyttjandet av vår natur, allemansrätt och friluftsliv inskränks , det påverkar hälsan negativt och ökar sjukvårdskostnaderna, det slår hårt mot skolor, barn och ungdomar och skapar klyftor i samhället. Finn fem fel....jag kan finna..

Tjockisskatt ( c ): Oj, oj
Vad kommer allt dumt ifrån? Är det en extra landstingsskatt? Vart går viktgränsen? Extraskatt på rökare, på alkoholister, på skräpmatätare, på oss salamiälskare? Extra tungt när det kommer från en centerpartist, Stefan Hanna i Uppsala. Det är så korkat att det inte skulle behöva kommenteras, men eftersom förslaget finns måste partiledningen nu direkt ta avstånd. Nu.

För övrigt skall Emma, Micke och jag åka skridskor i dag i Gustavsberg....

Inga kommentarer: