fredag 28 januari 2011

C och Kd - kris eller lyft?
I dag är stora valanalysdagen för centern och kristdemokraterna på många sätt. Kristdemokraterna har kommundagar och centerns valanalysgrupp presenterar sitt resultat.
Båda partierna har kommit i skuggan av moderaterna i Alliansen. De mindre Allianspartierna C och Kd bör därför samarbeta mera för gemensamma intressen - både för C och Kd:s bästa men även för Alliansen eftersom den inte finns om inte C och Kd finns. Enkelt.

Centerns valanalys
Om 20 minuter presenterar centerns valanalysgrupp sitt resultat. Jag har haft kontakt med analysgruppen genom ordföranden Annie Johansson som mycket föredömligt svarat på mailförslag. Nu föreslår gruppen att en 1:e vice ordförande tillsätts i centern. Det låter bra. Breddning av politiken är ett måste, stärkt interndemokrati genom stämmor varje år borde finnas med.

Kristdemokraternas kommundagar
Mycket kommer att handla om Kd:s framtid och ideologiska värdegrund. Partiledaren Göran Hägglund breddar arbetslinjen till relationslinjen i dag i SvD www.svd.se Mer frihet och balans i tillvaron. Påminner om vad denna blogg tagit upp. Om att livskvalitet och livsbalans ser olika ut under olika tider i livet.

C och Kd
kunde omedelbart samarbeta med att komma med ett gemensamt alternativ till det sjätte jobbskatteavdraget. Nya jobb viktigare än nya jobbskatteavdrag. Satsa på detta och på investeringar i infrastrukturen och stärk resurserna till skolan, vården och omsorgen. Lätta på sjukförsäkringsreglerna som kd föreslår för att få sjukpension och sänk kraven på arbetsförmåga.

För övrigt skall jag snart åka iväg till den årliga distriktskonferensen med Centern i Stockholms län, ledarkonferensen, i år i trevliga Sigtuna.

Inga kommentarer: