fredag 21 januari 2011

USA och Kina: Obama måste leva upp till Fredspriset
President Obama har en god egenskap i att ta och hålla kontakter också med länder som inte uppfyller kraven på mänskliga rättigheter. Häromdagen var det Kina som var inbjuden till USA för att prata ekonomi. USA är högt skuldsatt. Det är bland annat Kina som lånat ut pengar. Kina har en lågvärderad valuta som gynnar den egna exporten och tillväxten. Båda länderna har intresse av att klara sina ekonomier. Det är bra med samarbete. Obama måste dock se till att han lever upp till Nobels Fredspris och ständigt kräva att politiska fångar friges, censuren avskaffas och demokratiska val införs. Sätt också press på Kina mot Nordkorea.

Fyra av fem professorer är män: Stärk jämställdheten
Det går att läsa i en bra artikel med ett trist budskap i DN www.dn.se i dag. Det känns som 1800-tal att behövs se hur långsamt det går med jämställdheten i den högre utbildningen.
Kvinnor är ofta i majoritet i grundutbildningarna men när det gäller chefsposter händer något.
Delegationen för jämställdhet föreslår därför nu en jämställdhetsbonus till universitet och högskolor som satsar på att förbättra jämställdheten. Det är bra, men det är något i grunden fel med hela systemet. Stimulera fler kvinnliga forskare, skapa kvinnliga akademier där kvinnorna backar upp varandra....Sverige som har kommit så långt...?

Trängselskatten till regionen - bra
men inte att alla pengar går till nya motorvägar som Förbifart Stockholm, reparation av gamla som E4 och E18. Pengarna borde sättas på att öka kollektivtrafiken som fler tvärbanor, pendeltåg, spårbilar och infartsparkeringar.

För övrigt skall vi i dag avtacka vår kommundirektör Magnus Hedenfalk. Det blir med en hängmatta och betald medlemsavgift till SPRF...?

Inga kommentarer: