onsdag 23 november 2011

Euro-obligationer leder till mer överstatlighet och EU-kontroll
Nu återkommer förslagen om euro-obligationer från EU-kommissionen, de icke folkvalda tyckarna och påtryckarna i den enorma EU-byråkratin utan insyn. Barroso vill att de 17 euroländerna tar upp gemensamma lån så slipper Italien och Spanien betala höga räntor.
Men euro-obligationerna löser inga problem säger Merkel helt rätt. De betyder bara att några kan fortsätta att missköta sin ekonomi och Tyskland, Finland och kanske Sverige får betala.

Både samhället, moderaterna och socialdemokraterna skulle vinna på total öppenhet om partibidrag
Dumt av s att inte kräva lagstiftning om partibidrag. "Moralisk bankrutt", säger MP:s Peter Eriksson. Det ökar soc.dem:s redan tunga börda som ett slutet parti och gör det bara lättare för moderaterna att komma undan. Var finns (S)chlingman? Centern måste stå fast vi den totala öppenheten.

Mp tar täten också i vårdkrisen
Med totalt stumma socialdemokraterer tar nu Mp täten också i vårdkrisen. I dagens  DN.se/debatt föreslår Gustav Fridolin och Agneta Luttorp lagstiftning om bemanning i äldrevården och en statlig tillsynsmyndighet, likt skolinspektionen. MP föreslår också att inga avtal om upphandling ska få ingås utan vitesklausuler om kraven i avtalet inte uppfylls. Bra,Bra,Bra.

För övrigt ska vi ha fullmäktige i kväll där friköp av tomter på Sandhamn säkert kommer att diskuteras...Centern står för friköp med 50% av marktaxeringsvärdet.

Inga kommentarer: