tisdag 15 november 2011

Fredrik Reinfeldt...
Fredrik Reinfeldt statsminister och Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd har huvudansvaret nu för att åtgärder vidtas mot vanvården och vårdkrisen. Regeringens "insatsstyrka" med fyra ministrar i går är bra. Skatteverket kollar skattefylkt med offentliga medel till bolagsvinster som inte betalar n någon skatt i Sverige. Meddelarfrihet ska "utredas" och det tycker jag självklart gälla också i privata bolag. Bra, men äldreminister Maria Larsson verkar inte ha fattat vilken bomb det här. Sluta försvara och förklara. Åtgärda.

..och Filippa Reinfeldt har huvudansvaret
Filippa Reinfeldt är sjukvårdslandstingsråd (m) och har huvudansvaret för alla upphandlingar som görs i Stockholms läns  landsting. Vi gör kontinuerliga kontroller, men det räcker inte. Kontroll och uppföljning måste skärpas. Dag Larsson ( s ) ställer nu en interpellation till Filippa i Frågan. Kalla ihop alla landstingsråd i Alliansmajaoriteten i dag och berätta vad vi gör och vad vi vill göra mera.

För övrigt är jag nu på väg till landstingsfullmäktige där vårdkrisen kommer att vara  i centrum...

Inga kommentarer: