tisdag 29 november 2011

Från Durban intet nytt..
Det är inte mycket vi hör eller ser från klimatmötet i Durban. Åsa Romson talar om att hon sågar Stockholms klimatmål. "Jag vet ingen annan stad som satsar miljarder på motorvägar". Det vet inte jag heller och det är naturligtvis fel. Fel för trafiken, fel för miljön och fel för klimatet. Men jag är mest bekymrad för att det är så tyst.

Gör om upphandlingarna i äldrevården.
Det har blivit för mycket pris och för lite kvalité i upphandlingarna i äldrevården. Vi i kommunerna måste finna modeller för mer kvalité och personal och mindre att "sälja ut gamla till lägstbjudande", som Hans Bergström skriver i www.dn.se . Två förslag- Kommunerna kan sätta tydliga kvalitetsmål  med antal anställda per boende, på mat, på utegående, på att kunna bestämma mer själv. Det andra alternativet är att kommunerna avgör kvalitetsnivån genom en äldrepeng, precis som skolpengen. Då konkurrerar företagen om kvalitén och inte priset, som då redan är satt.

Två intressanta landstingsmöten
Förmiddagen ägnades åt projektet Din kompetens - vår möjlighet, en rapport om tillgänglighet, anställning och bemötande av fuktionshindrade. Bara 25 procent av landstingets lokaler är anpassade för funktionshindrade, sa Lena Ringestedt, ordförande i HSO. Ser det så ut i landstinget för patienter, besökare och personal? Landstinget ska ju föregå med gott exempel. Mina förslag: "Kravmärk myndigheter, företag och organisationer, slå fast riktlinjer för tillgänglighet och följ upp och granska att de följs.

Män med prostatacancer får sämre vård än kvinnor med bröstcancer
Så beskrev Värmdöcenterns kretsordförande Krister Malmqvist läget när vi gjorde ett besök på Karolinska med honom, landstingsrådet Gustav Andersson, centerns sjukvårdspolitiske talesperson Catrin Mattson i HSN och jag. Väntetiderna mellan olika undersökningar är för långa. Prostatacancer bör klassas som en akutsjukdom med högst en vecka mellan diagnos och handlingsplan..

För övrigt ska jag nu in till sammanträde med landstingsstyrelsens forsknings- och utvecklingberedning och diskutera samarbetet med KTH.

Inga kommentarer: