torsdag 29 november 2012

Bra förslag från Lena Ek om teknikutveckling som kan ge inkomster till länder som driver på för att stoppa klimatförändringarna
Att satsa på förnybar energi förutsätter utveckling av ny teknik om sol, vind och vatten. Att satsa på en bättre miljö inne och ute förutsätter en teknik som minskar utsläppen och förbättrar inomhusluften. Detsamma gäller klimatet.  Länder och företag måste inse att klimatförändringarna inte bara är kostnader utan också kan ge inkomster om man satsar på att utveckla ny teknik som går att sälja på en växande världsmarknad.
Lena Ek har  tagit initiativet till en ny rapport med detta innehåll med stöd av Norge och flera andra länder. Utmärkt.

Fullmäktige i går: Bra debatt om skolan men uselt att koalitionen stoppade konkreta förslag som hade kunnat skapa en bättre framtid för Värmdös skolor.
I går hade vi två fullmäktigemöten. Först ett extra kf kl 16.00 om problem och möjligheter för Värmdös skolor, och kritiken mot koalitionens fyrkantiga och envisa ställningstagande att lägga ner halva Kyrkskolan. Mitt och Värmdöcenterns förslag gick ut på att som ett första steg vänta med genomförandet så att vi får tid att se oss om efter alternativ. Men trots att det var ett uttalande och inget yrkande fick det inte behandlas av kf. Mycket illa, odemokratiskt och obegripligt av koalitionen.
Så här såg förslaget som stoppades ut.

Förslag till uttalande om skolan av kommunfullmäktige från Värmdöcentern
Kommunfullmäktige utgår ifrån att genomförandet av utbildningsstyrelsens beslut den 18 oktober om grundskoleorganisationen anstår tills dess inkomna skrivelser till kommunen i frågan behandlats och besvarats och tills dess JO-anmälan och den lagliga prövningen av beslutets riktighet slutligen avgjorts.

För övrigt åker jag nu in till regionala skärgårdsrådet och talar just om skärgårdsskolorna...om jag kommer fram genom den sjö som bildats i gathörnet Dalvägen/Backvägen där brunnen proppats igen....

Inga kommentarer: