torsdag 1 november 2012

Stärk det nordiska freds- och försvarssamarbetet
Som jag skrev i går tror jag det finns mycket att göra på olika områden för att stärka det nordiska samarbetet. Ett sådant är freds- och försvarsområdet. Det är inget hinder att Norden är delat i Nato och EU-medlemskap. Tvärtom kan det vara positivt att vi kan informera varandra och därmed bredda informationen och stärka samarbetet.

Därför är det mycket positivt
att både Sverige och Finland svarat ja på Islands begäran om hjälp att övervaka det islänsdska luftrummet. Norden skulle på ett positivt sätt  kunna samarbeta om fredsinsatser och internationella insatser om klimat och miljö i EU och FN. Inget fel om Centerpartiet driver den frågan....

Vi vill ha kvar ambulanshelikoptern på Värmdö - Ingarökrysset kan vara en lämplig plats
Det är bra för Värmdö och för skärgården att vi har en ambulanshelikopter placerad i Mölnvik. Det underlättar sjukvårdstransporter till olyckor och tillbud i skärgården. Tiden för ambulanshelikopterns placering i Mölnvik är på väg att gå ut.
För några månader sedan ställde jag en fråga till kommunstyrelsens avgående ordförande Lars-Erik Alversjö  om någon plan fanns för vad helikoptern ska placeras.¨Nej det fanns ingen plan. Det räcker inte. Koalitionen måste aktivt driva frågan mot landstinget och vi hoppas mycket på vår nya kso Monica Pettersson. Gör något nu.

För övrigt ska jag nu in till landstingets pensionärsråd....

Inga kommentarer: