fredag 9 november 2012

Stärk regionsamarbetet - decentralisera besluten från stat och länsstyrelse - direktval och stärkt regiondemokrati
Det är viktiga reformer för att stärka dialog och medinflytande i vad som händer i regionerna. För hundra år sedan bodde och arbetade vi på nära håll med gården, eller företaget. I dag reser vi långa avstånd från bostaden i Västerås eller Arboga till Solna, Stockholm eller Uppsala. Utbildning, arbetsmarknad, fritid går inte bara över socken?, och kommungränserna utan allt mer också över läns-, och nationsgränser. Då måste vi också föra ner besluten från staten och stärka demokratin på dessa nivåer.

Det är vad Mälardalsrådet arbetar med  som nu har möte med näringslivs- och FoU-utskottet i Gimo.
Och varför är vi där? För att få två dagar att diskutera vårt framtida arbete kring kunskapsregion, näringsfrågor, arbetsmarknad, infrastruktur, Life Science. Närmast ligger ett förslag att skapa en mötesplats för akademi, näringsliv och FoU- samhälle för att få in forskning i dialog och beslutsfattande i regionen.

Det handlar om att ta tillvara goda idéer och omvandla dem till nya processer, varor, tjänster och företag i Mälardalen
Här samarbetar vi med andra regioner i Europa och får stöd av EU:s struktur- och socialfond (fast alla pengar från EU är ju våra egna) inom det sk Europa 2020 programmet där syftet är att stärka samarbetet mellan forskning, utveckling och innovationer. Arbetet ska ske i nära samarbete med Mälardalsrådets styrelse, miljöutskott, planerings- och trafikutskott samt kulturutskott.

Gimo är valt för att praktiskt visa hur ett bruksområde i Norra Uppland som funnits sedan 1400-talet utvecklats och hur malm och råvara i dag blir inkomster, jobb och utveckling i regionen.
Bergskraft, är en ekonomisk förening som arbetat med utveckling av gruvnäringen och visst studsar man till när näringen räknar med en femdubbling, ja 5-dubbling, av malmbrytningen i Sverige de närmaste 20-30 åren.

För övrigt blir det nu frukost och diskussion om framtiden för Mälardalen i Gimo Herrgård

Inga kommentarer: