lördag 3 november 2012
 
 Värmdöcentern vill ha kvar ambulanshelikoptern på Värmdö
Ingarökrysset kan vara en lämplig plats
 Det är bra för Värmdö och för skärgården att vi har en ambulanshelikopter placerad i  Mölnvik.  Det underlättar sjukvårdstransporter från olyckor och tillbud i  skärgården. Det ger bra och snabb sjukvård. Tiden för ambulanshelikopterns placering i  Mölnvik är på väg att gå ur. Den kan kanske förlängas något men den bebyggelse som växer fram i Mörtnäs kommer allt närmare och förr eller senare måste en ny plats anvisas.
Vi i  Värmdöcentern vill ha kvar ambulanshelikoptern. För några månader sedan i fullmäktige  frågade Hans Lindqvist, kommunstyrelsens avgående ordförande Lars- Erik Alversjö om någon plan fanns för var helikoptern ska kunna placeras. Nej det fanns ingen plan, var svaret, men vi har kontakt med landstinget.
Det räcker inte. Värmdö kommun måste mycket mera engagerat visa att vi verkligen vill ha kvar helikoptern och också kunna anvisa plats.
Från Värmdöcentern föreslår vi en plats vid Ingarökrysset. Där är det lätt för ambulanspersonal att ta sig ut från Stockholm och platsen ligger vid ett område som redan är bullerstört.
Gör något nu innan någon annan kommun får ambulanshelikoptern. Vi hoppas mycket på nya ordföranden i  kommunstyrelsen, Monica Pettersson.
 
För övrigt var det en trevlig kväll i går med Lasse och Agneta, gamla grannar och vänner  på Värmdö
Snart blir det en liten Ålandsresa med Hemmestakören.
 

 
 
 
 
Inga kommentarer: