fredag 2 november 2012

Obama har stärkt sin ställning under Sandykrisen och arbetlösheten minskar
Även om det är jämnt i opinionen tror och hoppas jag Obama vinner. Han har stärkt sin ställning som president och landsfader under Sandystormen med sina närvaro i katastrofarbetet. Han har gjort det tillsammans med New Jerseys guvernör Chris Christie, republikan. Det har blivit symbolen för samarbete över partigränserna när hela landet är hotat.
Samtidigt visar nya arbetsmarknadssiffror en liten minskning av arbetslösheten från 8.2 till 7.8 procent medan BNP-ökningen sägs bli 2 procent.
Håll kursen som landsfader fyra dagar till och vi har Obama som president fyra år till.

Imponerad av Åsa Moberg - Vänsterns vänster om att det behövs vinst i vården
Så mycket som vi arbetade tillsammans under folkomröstningen 1980 om kärnkraften. Vilken fantastisk människa att både tänka fritt och engagera andra. I kärnkraftsfrågan hade vi samma uppfattning men något mera vänster än Åsa var svårt att hitta.

Kvinnor får "inte gå med vinst"
Nu skriver hon i www.dn.se/kronika mycket intressant om att kvinnor får inte "gå med vinst" om de väljer att starta egna vårdföretag. Männen som bygger sjukhusen och vägarna som också betalas med skattepengar de får arbeta i och driva företag med vinst utan diskussion. Ja, det ligger något i det...kanske mer än något. Det är balans och acceptans det handlar om i vinstfrågan och det är där debatten kommer att sluta också i  ( S ) på kongressen i vår.

Det blir ett extra kf om nedläggningarna och förändringarna i skolan
Jag begärde redan på kf-mötet i en skrivelse till presidiet att ordföranden skulle kalla in ett extra kf-möte för att diskutera skolfrågan. Presidiet har visst diskuterat formfrågan om min och centerns begäran...enligt världspressen som hört av sig. Nu har jag både sänt ett snabbmail från mobilen och för säkerhets skull också från datorn och begärt ett extra kf. Nu har jag i går också fått svar från kf-ordföranden Marie Bladholm att det blir så....

För övrigt ska vi nu  förbereda en liten middag där mina fiskar kommer att få medverka...

Inga kommentarer: