måndag 26 november 2012

EU krackelerar - inget att hurra för och inget att vara glad åt - men inte oväntat med centraliseringen, det ökade maktbegäret, byråkratiseringen och  den haverarade euron
Ja, så ser det ut i dag i EU. Det är många kriser på en gång som nu hotar det goda samarbetet i EUropa. Euro- och ekonomikrisen  är den allvarligaste som minskar tilltron till framtiden, minskar jobben och den sociala sammanhållningen. Krisen i ekonomin får följder för EU:s budget. Vem vill betala mer till EU när man måste banta hemma? Krisen i ekonomin har skapat konflikter inom och mellan länderna som mellan nord och syd och i Spanien med Kataloniens krav på självständighet. Varför ska katalanerna betala till ett misskött Spanien?

Dämpa åtstramningarna, investera och stimulera ekonomin,
minska överkukun  Kommissions makt och byråkratin. Avskriv Greklands skulder och låg grekerna lämna euron om de vill. Minska Tysklands nymaktsambitioner.

Krångla inte till Julfirandet i Sverige
Vad är det vi hör när vi kommer hem till Sverige. En massa detaljregler för hur skolornas julavslutning ska gå till utan att det blir religiöst....Hör man inte hur konstigt det låter. Hela Julen är ju en religiös högtid. Stoppa Skolverkets detaljplanering ute i landet och låt skola, rektorer, föräldrar och kyrka bestämma själva. Låt våra traditioner och psalmer få leva.

Och vad ska vi ägna två timmar åt i det extra kf om vi inte får besluta något utan bara prata
Den frågan kommer jag att ställa till fullmäktiges presidium och kso på onsdag. Backa från skolbeslutet i utbildningsstyrelsen. Varför behövs neddragning överhuvudtaget på kyrkskolan. Låt det vara som det är.
För övrigt åker jag nu in till samrådsmöte med handikapporganisationerna på landstinget

Inga kommentarer: