måndag 28 januari 2013

Bra förslag från Centern och Annie om att välja jobbförmedlare
Det behövs flera olika arbetsförmedlingar. Genom en jobbpeng - som liknar skolpengen - som kopplas till individen och en konkurrensutsättning av dagens offentliga arbetsförmedling skapas fler olika arbetsförmedlingar med olika inriktning. En arbetsförmedling kan startas av facken inom t.ex byggbranschen, en annan inom restaurang, en  tredje inom bara Göteborgsområdet.
Jobbpeng och privata arbetsförmedlingar gör det lättare att få ihop matchningen mellan de som vill ha och de som har jobb att erbjuda.

Jag tror inte riktigt på Löfvens modell med arbetslösa som krav i offentlig upphandling
Ett villkor vid offentlig upphandling ska vara att ett visst antal ska komma från arbetsförmedlingen med långtidsarbetslösa eller funktionshindrade.Tanken låter tilltalande men komunalrådet Ilmar Reepalu i Malmö har redan prövat den och avvisar den.

Allra viktigast för att minska arbetslösheten är att fler jobb skapas i fler företag och i fler branscher och här måste regeringen och näringsministern ta nya tag.

För övrigt ska jag nu in till möte med samrådsgruppen för handikapporganisationer på landstinget.
Vi måste bli bättre i landstinget också på att anställa funktionshindrade.

Inga kommentarer: