lördag 26 januari 2013

En välorganiserad ledarkonferens för länscenterns ledande kommunpolitiker med hård men ändå samtalston i kritiken mot idéprogrammet
Man hinner med mycket på två halvdagar med kväll emellan. Gemensam valplanering stad,län och landsting, att leda frivilliga krafter i valet. Idéprogrammet som gick runt så alla kommuner fick säga sitt på ett par minuter och sedan fortsatt debatt med minutsinlägg. En tydlig, samstämmig kritik mot programmet och kanske ändå hårdare mot processen, hur det tagits fram, vad partiledningen givit för uppdrag, vad partiledningen visste och hur det presenterades.

Nu gäller det att partistyrelsen förstår, lyssnar, tar till sig och gör om
Gör man det så vi får ett "i stort" enigt förslag som stämman kan ställa sig bakom och där medlemmarna känner gen centern så kan det bli något positivt av både programmet, centerns opinionsläge och upplägget inför valet.
Valet kommer också att se annorlunda ut genom att vi har EU-val i juni och riksdags-, landstings och kommunval i september. Centern måste sy ihop en samlad valrörelse där väljarna känner igen partiet under hela tiden februari/ mars framtill september. Ta upp frågor som berör kommunerna och vardagen, som upphandlingsfrågor, ekonomi, arbetsmarknad, eurokrisen i EU-valet. Med ett bra EU-val blir det mycket lättare att göra bra val också i september.
För övrigt hade vi en trevlig kväll också som det brukar vara på centerns möten med mycket sång, roliga historier och härlig samvaro till ganska långt fram på morg....

Inga kommentarer: