fredag 4 januari 2013

Partistyrelsen med Annie och Anders W har sagt att man välkomnar debatten som nu sker i media, på bloggar och Facebook om idéprogrammet
Det måste också betyda att man är beredd att göra ändringar utifrån förslaget. Den öppna debatten och diskussionen är mycket positiv för centern som parti. Processen efter det att förslaget presenterades ger inte lika stort utrymme som före. Det är mycket illa, för det handlar om interndemokratin i partiet.

Den 5 februari ska synpunkter och förslag från
medlemmar, kretsar och distrikt vara inne till partistyrelsen. Den 15 februari ska partistyrelsen behandla förslagen. Innan dess ska arbetsutskottet(Au) komma med förslaget till partistyrelsen (Ps). Det måste vara ute minst en vecka före dvs, kring 7-8 februari.
Då blir det bara 2-3 dagar som arbetsutskottet har på sig att behandla de hundratals förslag till ändringar som då kommit in. Ingen bra interndemokrati...
Ett samlat och genomarbetat alternativförslag till ps vore det bästa och det enklaste. Jag hoppas att vi kan få fram ett sådant förslag till stämman.

För övrigt är Emma, Hanna och Sara här och leker konditori så nu ska jag gå ut och ta mig en kopp kaffe...

Inga kommentarer: