lördag 19 januari 2013


En öppen och lyssnande Annie möter centerföreträdare i Mälardalen

I går var det träff med centerpartiets företrädare i Mälardalsrådet i  Enköping. Vi diskuterade trafiken i Mälardalsregionen, mineralbrytningen norr om Mälaren med transporter och jobb och regionfrågan,  bla Mats Sjöstrands utredning om nya "länsstyrelseregionen".

Efter mötet kom Annie och ville diskutera idéprogrammet. Det var inte inlagt på dagordningen utan kom som ett besked dagen innan. Det tyder på att man förstår det oroande läget i centern men det är också mycket positivt att åka ut och diskutera frågan direkt på fältet.

Annie ska också ha kredit för att hon i huvudsak lyssnade.
Efter en kort inledning av henne själv ägnades huvuddelen av av tiden åt frågor och inlägg från oss gruppledare, landstingsledamöter och centerföreträdare.

Kritiken mot de 7-8 ogenomtänkta förslagen kring fri invandring, månggifte, avskaffad arvsrätt, plattare skatt, federalism var så entydig att den efter de första inledande talarna inte behövde upprepas mer. Frihet måste balanseras med rättvisa, trygghet socialt ansvar tog nästan alla upp. Landsbygd, livsmedelspolitik, nordiskt samarbete, kärnkraften är inte uthållig förde jag fram. Mycket av kritiken stämmer väl med de diskussioner vi har i Värmdöcentern. Gör om och gör rätt.

Programförslaget från partistyrelsen  till stämman måste vara så bra
att centermedlemmarna känner igen sig och engagerat står bakom och vill arbeta för programmet. Det måste också innehålla spetsiga formuleringar för att inte bli utslätat, men det ska handla om frågor som är centerns värdegrund kring miljö, klimat, energi, landsbygd, uthållighet, ansvar och decentralisering.

Bytte några ord med Annie innan vi åkte. Bra att hon lyssnar, ännu bättre om hon tar till sig och det tror jag hon gör åtminstone om man ska tolka alla anteckningar hon hade med síg från mötet....

Inga kommentarer: