onsdag 23 januari 2013

Dagens tal från premiärminister David Cameron förändrar EU:s hela framtid
Efter åtskilliga försök kom talet som förändrar synen på EU. Samarbete ok, också EU ok, men mindre centralisering och fokus på frihandel och fri rörlighet. Det är den korta telegramtexten av talet. En folkomröstning ska ske i Storbritannien efter valet 2015 under förutsättning att tories vinner. Omröstningen ska inte handla om ja eller nej till EU utan om ja eller nej Storbritanniens nya villkor för medlemskap i EU.

Kritiken mot EU är stor och växer i Storbritannien och hela EUropa.
Den ökade centraliseringen, bankunionen, euroobligationer, gemensam budget för euroländerna, gemensamma finans- och budgetregler,där EU-kommissionen ska granska medlemsländernas budgetar, är några exempel. Stoppa EU:s klåfingriga maktbegär. Vi vill vara med, men vi vill ha ändrade och bättre villkor som återför makt till medlemsländerna på områden där vi ska bestämma själva.

Kunde inte sagts bättre av mig själv... och tror jag många svenskar och europeér. 
Tankesmedjan Open Europe med Mats Persson har medverkat i utformningen av talet dn.se/debatt
Mycket handlar om kritiken mot ett allt mer centraliserat, tvångsinriktat och allomfattande EU-samarbete som måste lösas upp och bli mer flexibelt. Alla länder ska inte behöva vara med på allt. Redan i dag har vi ju en euro-klubb där 11 medlemmar av 27 är med. Ett sådant flexibelt EU måste vara möjligt också på andra områden som arbetsmarknad, vargpolitik,...regionalpolitik, utrikes- och försvarspolitik. Det försvagar inte samarbetet, det förstärker det.
För övrigt ska jag nu skriva en liten rapport till landstinggruppen från dialogen med hörselorganisationerna i går i Hägersten. Här kan vi göra stora insatser med små medel. En Ipad med lite teknikförbättringar till alla, var ett förslag jag fick.

Inga kommentarer: