lördag 12 januari 2013

Centern leder medialigan men är det bra...
Idéprogramgruppens företrädare Per Ankersjös dacapo är - Det är bra med debatt. Det är den repris som återkommer som en bumerang varje gång en reporter ställer en fråga om något av sakförslagen i idéprogrammet. Det är en vision, det tar 10-30-50 år. Men är debatt alltid bra, oavsett vad man debatterar?
Debatt är livskraft. Att reagera på något man inte tycker om visar liv. En kraftig reaktion mot något -som betyder att man är för något annat - är en verklighet som den som kommit med förslaget, eller ska ta ställning till förslaget, som partistyrelsen, gör klokt i att ta till sig.

Mitt svar är att det gör partistyrelsen nu, i lite oordning pga Annies utlandsresa men i samlad trupp,åt rätt håll.  För varje dag som går tas några av de tokliberala förslagen bort, balanseras, tonas ner eller skrivs om. Det bud som nu gäller från partiledaren är "programmet ska göras om".Det är mer än några borttagna dumheter. Det som behövs är framför allt ett idéprogram som inte bara vill ha frihet,utan frihet som balanseras och vägs upp av ansvar, solidaritet, rättvisa.

De människor som inte fullt ut kan förverkliga friheten, och det är många, måste också få plats och också känna att att vi - samhället, staten, landstigen, kommunerna och vi enskilda människor bemöter och hjälper till att lyfta upp de som känner sig utstötta, osedda, utanför. Där måste programmet se annorlunda ut. Friheten och marknaden måste leva inom ramar som vi människor sätter för att  det samhälle jag beskrivit och vill ha ska bli verklighet.

Debatten fortsätter. Östergötland är ett utmärkt riktmärke för ett bra idéprogram för ett parti för frihet, trygghet, rättvisa och hållbarhet.

För övrigt ska jag nu in till Nacka Forum och diskutera Slussen och förslaget Plan B som jag tycker är alldeles utmärkt. Rusta upp inom nuvarande detaljplan. Det går dubbelt så fort, blir dubbelt så billigt och dubbelt så bra.

Inga kommentarer: