söndag 27 januari 2013

EU-valet kommer att få en helt annan inriktning än tidigare år - med EU-kritik i både EUropa och i Sverige.
Eurokrisen med bankunion och EU-finanspolitik, Camerons förslag om folkomröstning, Kristdemokraternas plötsliga EU-kritik och Sverigedemokraternas invandrings- och EU-skepsis kommer att prägla EU-valet i juni 2014. Det kommer att bli tävling om vilka frågor som skall tas tillbaka till medlemsländerna och vilka frågor som ska vara kvar för beslut i EU."Flexibel integration" kommer att bli ett centralt tema, att inte vara med i allt utan att kunna välja vad man vill vara med i och inte.

Centern måste ha beredskap för detta och nominera EU-parlamentskandidater utifrån denna verklighet - det betyder en lista som också innehåller EU-kritiker.

Försvaret måste få mer resurser - det är redan ett krav från svenska folket och kommer att vara en fråga i valrörelsen - stärk samarbetet i Norden

ÖB:s uttalande om veckoförsvaret har satt fart på debatten. C, Fp, Kd stöttar Sverker Göranssons krav på ökade resurser. Det gör svenska folket också. Centern ger ett bra besked i dag i SvD  www.svd.se från vår försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson. Vi måste mer samordna våra resurser med Norden, Europa och Nato och "mycket talar för" utökade resurser. Har vi inte tillräckligt med egna resurser blir  ett "närmande " till Nato snart  nödvändigt, utan riktig politisk debatt...

För övrigt har jag tittat på Australian Open finalen, på skidor på alla ledder och åkt själv

Inga kommentarer: