onsdag 30 januari 2013
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson om uppvaktning av regeringen för att stoppa broavgifter på Skurubron

Centerpartiet har drivit på för att stoppa förslaget om avgifter på Skurubron för Nacka - och Värmdöbor. Centerpartiet har också fått gehör för den uppfattningen från de flesta partier i Värmdö. Värmdö kommun har också framfört sin åsikt till regeringen.

Vägtullutredningen har nyligen presenterat förslag till hur vägtullar ska tas ut för tre broar som nu byggs och ska finansieras med broavgifter; E4, Bron över Sundsvallsfjärden, väg 50, Bro över Motalaviken och väg 222, Skurubron.

Skurubron utgör enda väg ut till östra Nacka och Värmdö och passeras av 52 000 fordon per dag. Nuvarande bro är underdimensionerad och i  behov av reparation. Den beräknade kostnaden är 850 mkr. Två tredjedelar av investeringen ska finansieras med vägtullar/broavgifter. Avgift ska, enligt ett tidigare förslag, tas ut på alla bilar med högst fyra kronor per passage.

I Sundsvall har nu en strid blåst upp om kommunen ska betala för bara lastbilar, som var ett löfte från början, eller för både lastbilar och personbilar. Regeringen har beordrat Trafikverket att snabbt omförhandla nya villkor med Sundsvall. Kommunen framhärdar och vill inte betala broavgift för personbilar.

Också Motala har nu blåst till strid och uppvaktat regeringen och Trafikverket mot broavgifterna och menar att om Sundsvall skall befrias från broavgifter för personbilar så ska detsamma också gälla Motala.
Skurubron är enda infarten för Värmdöbor till Slussen och Stockholm. Om broavgifter införs kommer Värmdöborna att få betala både broavgifter och trängselavgifter. Ingen tror att fyra kronor för broavgifterna kommer att räcka och förslag finns på att höja trängselavgifterna. En avgift på kanske 20-25 kronor för att komma in till Stockholm är fullständigt oacceptabel för Värmdöborna. På samma sätt som Sundsvall och Motala måste nu Värmdö framföra sin ståndpunkt till regeringen om Nej till broavgifter.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande

1. Är kommunstyrelsens ordförande beredd att begära en uppvaktning hos regeringen/infrastrukturministern för att framföra Värmdös krav om Nej till broavgifter över Skurubron?

2. Är den styrande majoriteten - koalitionen - beredd att låta samtliga de partier som säger nej till broavgifter medverka i uppvaktningen?
Värmdö den 30 januari 2013
Hans Lindqvist (C ) 

Inga kommentarer: