onsdag 17 april 2013

Alla världsdelar växer utom Europa
Världen beräknas växa med 3,3 procent i år. USA 1,9, Brasilien 3,0 Arika 5,6, Ryssland 3,4, Kina 8,0.
Sverige 0,3 och Euroområdet -0,3. Så ser IMF:s ekonomiska världskarta ut. EUroområdet ligger sämst. Tyskland bara 0,6. EUron, dålig kontroll på medlemsländernas finanser, dålig uppföljning av kraven i Stabilitetspakten om max 60% statsskuld och max 2% budgetunderskott är några av förklaringarna. Hela europolitiken måste ifrågasättas.

Anders Borg hade inte så fel
när han talade om ytterligare svaga och osäkra år och hänvisade till EU, vår största handelspartner. Men ECB, EU och IMF har ändrat sig till det bättre och föreslår nu både åtstramningar och investeringar så det kanske finns en framtid.....

Positivt att Sveriges växthusgasutsläpp minskar - dock inte världens
Det är naturligtvis roligt och positivt. Förra året 2012 var den lägsta nivån sedan 1990 med 58,3 milj ton. En minskning från 2011 med 5 procent och 20 procent sedan 1990. Sverige har med råge klarat kraven i Kyotoprotokollet. Orsaken är minskning i industrin, uppvärmning av bostäder och jordbruket. Vägtrafiken är den stora boven som står för en tredjedel av utsläppen. Det är där insatserna ska sättas in. dn.se/nyheter.

Allan Larsson och Hammarby Sjöstad 2020 visar hur utsläppen minskar och uthålliga städer byggs
Det fick vi höra i kommunhuset i går. Allan L har startat ett medborgarinitiativ för hållbar stadsutveckling i HS på transporter, energi, återvinning, vatten, investeringar, kultur. Redan i höst ska buss 74 drivas med el från laddstationer. Vackert. Vilka tar efter....?

För övrigt ska jag nu läsa kf-handlingar...

Inga kommentarer: