torsdag 4 april 2013

Bra förslag om framtidens brottmålsprocess  -men nämndemännen  ska vara kvar för att behålla allmänhetens förtroende.
Enklare mål kan dömas snabbare, t.ex där den tilltalade erkänner. Om den tilltalade inte kommer till rättegången bör målet kunna  avgöras ändå. Bra att åklagaren föreslår påföljd. Det ökar öppenheten. Men domstolen ska vara fri att döma självständigt till både högre och lägre straff. Domstolarna ska kunna kräva komplettering och nämndemännen ska vara kvar också i hovrätten.
Flera av de här förslagen hade jag på tungan redan när jag själv satt ting i slutet av 60-talet på Stockholms tingsrätt, men bättre sent än....

Vackert löfte från Löfven om att Sverige ska ha lägsta arbetslösheten i EU 2020 - men hur? Hur?
Annars blir det bara prat.

S och M " i takt om välfärdsvinster", har DN dn.se/nyheter som rubrik i dag - ett större problem för Löfven än Reinfeldt
Ingen socialdemokratisk partiledare vill höra att hans/hennes förslag ligger nära moderaternas. Särskilt inte inte i en fråga där s har problem själva. Ökad kontroll,  insyn, personalkrav är huvudlinjen från både S och M. Men kontroll och granskning kostar pengar. Det gynnar större riskkapitalföretag som har resurser att klara regelverket men missgynnar  på samma sätt mindre företag. Det är rätt men får inte slå fel...

Tillsätt en kriskommission skriver MP:s talesperson för sjukvårdsfrågor Helene Öberg i dagens
dn.se/debatt
Fler sjuksköterskor, mer pengar till sjukhusen, avsätt mer pengar för att lösa flaskhalsar, föreslår min bänkgranne i landstinget, men... Hur mycket och vilka skattehöjningar föreslår MP?

För övrigt ska jag nu ha ett öga och ett öra på Löfvens tal på S-kongressen.

Inga kommentarer: