torsdag 11 april 2013

Många elever i Värmdö saknar gymnasiebehörighet och det är också många avhopp. Det måste vi göra något åt.


Satsa på gymnasieutbildning som ger jobb för Värmdös ungdomar

Många ungdomar har det svårt på arbetsmarknaden. De som inte ha har en
gymnasieutbildning har  särskilt svårt att få jobb.
I Stockholms län har 83 procent med gymnasieutbildning jobb men
bara 61 procent med grundskola.  Detta enligt länsstyrelsens analysenhet. Det visar hur viktigt 
det är att genomföra gymnasieutbildningen.

 I Värmdö saknar 12,9 procent av eleverna gymnasiebehörighet. Snittet
för Stockholms län är 11,6 procent.  Vi  har också stora problem med avhopp från gymnasiet.  I 
Värmdö hoppar störst andel elever av gymnasiet jämfört med resten av Stockholms län.

Vi som förtroendevalda har ett ansvar för att se till att våra ungdomar får en bra start i 
livet. Vi vill att det ska gå bra för våra ungdomar i Värmdö.

Har koalitionen och dess ansvarige skolföreträdare Max Ljungberg något
förslag på hur fler Värmdöungdomar ska klara behörigheten till gymnasiet och färre ungdomar 
hoppa av?
Hur ser i så fall de förslagen ut?

För Värmdöcentern
Hans Lindqvist, Annette Olofsson Fors, Krister Malmqvist


Inga kommentarer: