lördag 13 april 2013


EU:s nya datalag sätter yttrandefriheten, tryckfriheten och offentlighetsprincipen ur spel. Sverige måste säga Nej. En sådan EU-förordning kan inte tillämpas i Sverige.
Syftet är vällovligt. Privatlivet ska säkras, men om bloggar, facebook, twitter som använder namn ska kräva samtycke sätts hela yttrandefriheten ur spel. Personuppgiftslagen som bygger på ett EU-direktiv ska, om jag förstått saken rätt, ersättas med datalagen som är en förordning som omedelbart blir gällande lag i alla EU-länder. Sverige måstes säga Nej. Vi ska inte behöva ändra våra frihetslagar från 1700-talet bara för EU. Se Dn Debatt fredag.

Hökmark får hela EU att införa svensk bankkrislag. Detta i stället för EU-kommissionens sk bail-in där sparare med över 100 000 euro inte skyddas av insättningsgarantin och kan förlora sina pengar.
Om det blir verklighet är det en fantastisk bragd. Frågan ska nu upp i EU-parlamentets ekonomiutskott den 24 april. Jag var själv  ledamot i det utskottet under min tid i EU-parlamentet. Det är en otrolig framgång för en politiker i parlamentet att både ändra Kommissionens förslag och få ett enigt utskott och ett enigt EU-parlament och anta en svensk lagstiftning. Heder Hökmark. Men vi väntar några veckor med att hurra tills....

Först ställer Björklund till det så att 96 procent av grundskoleleverna inte klarar skolinspektionens granskning. Sedan vill killen höja antagningskraven för lärare och förändra högskoleprovet.
Nej, Björklund. Gör inget mer nu. Det räcker. Låt skolan få lugn och ro.
För övrigt har vi årsstämma i morgon i länet och distriktsstyrelsen har bifallit min motion om att avveckla två kärnkraftverk per mandatperiod med början 2014-2018. Det ska vi se till att stämman följer.

Inga kommentarer: