lördag 27 april 2013

Stärk Europarådet - en bredare Europapolitik för demokrati och mänskliga rättigheter där samarbetet i sig stärker sammanhållnigen - utan statsambitioner
Så kan man kort sammanfatta Europarådets arbete. Europarådets granskningskommitte har ställt hårda krav på Ungern som antagit flera lagar som går emot öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter, t.ex en statlig kontroll av domstolarna. Europarådet ska nu i plenum fattat beslut i frågan. En sådan markering skulle sätta press på Ungern. Ännu starkare blir den om Ungern hotas av uteslutning från Europarådet.
Kerstin Lundgren, Centerns utrikespolitiska talesperson har stor del i de krav som nu ställts.

Sätt familjen i Centrum, skriver Kd-ledningen. Ingen nyhet men bredden till andra relationer än kärnfamiljen och synen på livsbalans mellan arbete och fritid kommer nära min motion om Livsbalans i vardagen som kommer upp på C-stämman i Karlstad i september
debatt@dn.se.
Hemmiljö och familjeliv påverkar också vår hälsa, hur människor mår. Kd kritiserar individualismen  och att det finns andra världen i livet än jobb, ekonomisk tillväxt och pengar. Helt rätt men sätt inte gemenskap mot god miljö och minskad arbetslöshet.

Näringslivets krav på att stoppa förslaget om Nya Slussen är ett starkt stöd för Plan B.
Näringslivet vill liksom Plan B riva och bygga nytt inom gällande detaljplan. De kan göras till halva kostnaden, på halva tiden och bli dubbelt så bra utan riskfyllt mastodontgarage i Katarinaberget. Det är ingen liten lobbygrupp vilken som helst som nu backar upp en plan B lösning. Verkligen roligt. Men om ett nytt Slussen kan byggas dubbelt så bra, dubbelt så billigt och dubbelt så fort så.....
För övrig blir det gårdsarbete i dag, med vinterrensning, sopning, borttagning av nedfallna grenar, rensning av stuprännorn, klippa häckar och allt det där roliga när man känner att våren är här...Och snart träffas Hemmestakören  "I den härliga Vår...."

Inga kommentarer: