tisdag 30 april 2013

Små skillnader mellan S och Alliansen i jobbpolitiken
Det är en enkel slutsats att dra efter Magdalena Andessons presentation av S budgetförslag i går. Det är ungdomsarbetslösheten det handlar om. Där S vill satsa på 10 000 yrkesintroduktionsjobb redan 2013 och inte 2014 som regeringen föreslår. Ingen stor skillnad.
Sen var det statistik och diagram hur dålig eller bra (Anders Borg) som regeringens jobbpolitik är jämfört med övriga EUropa. Där är det ingen som vinner på. Överskottsmålet och den halverade arbetsgivaravgiften för unga verkar vara i darr för S. Det gäller ju att kunna bilda regering med några också....

Medborgare och medborgarskap är en fråga om gemenskap - något att höra till och känna samhörighet med. Bra förslag i Medborgarskapsutredningen.
Till M är också knutet rätten att rösta i riksdagsval och därmed en person som ingår i folkstyret. Barn som föds i Sverige ska bli medborgare om en av föräldrarna är folkbokförd i landet sedan fem år och har put - permanent uppehållstillstånd. Den som har goda språkkunskaper kan uppnå medborgarskap ett år tidigare och ceremonier ska stärka gemenskapen. Inga språktester. Försiktiga men bra förslag.

Nu satsar vi i Alliansen på att förstärka lönerna för specialistsjuksköterskor i landstinget
Vi i Centern har förhandlat med m,fp och Kd om Alliansens budgetförslag för 2014. Budgeten tas i landstinget den 11 och 12 juni. Hög kompetens ska ge hög lön. Det handlar om 90 miljoner kronor på två år utöver den ordinarie framförhandlade lönen. Vi får lättare att rekrytera specialistsjuksköterskor, vi förbättrar vården och stärker jämställdheten, då de flesta är kvinnor. Något att komma ihåg till landstingsvalet....

För övrigt kommer snart Hemmestakören hit på Valborgsmässofirande som börjar med lite skumpa i de gröna och en tipspromenad i skogen.

Inga kommentarer: