torsdag 18 april 2013


Här kommer en motion till kf ang körkortsutbilding i skolan. Det handlar om jobb och framtid för våra ungdomar .

Motion till Värmdö kommunfullmäktige angående körkortsutbildning i skolan

Många ungdomar går i dag arbetslösa efter avslutad skolgång. Allt fler ungdomar väntar enligt statistiken med att ta körkort till senare i livet. Motiven är  flera. Ett är naturligtvis kostnaden, ett annat är att körkort helt enkelt inte bedöms  nödvändigt under studietiden. När det handlar om att söka jobb kan den bilden snabbt förändras. Många företag kräver körkort både för kortare feriejobb och för mer permanenta arbeten. Bland jobben som utannonseras hos Arbetsförmedlingen krävs körkort i 60-80 procent av fallen inom vissa yrken som transport, service, hantverk,  post, hemtjänst.
Körkort är ofta bra att ta tidigt i livet, innan vardagen inrutas.

Fler kommuner i Stockholmsregionen har körkortsutbildning på skolschemat. Det gäller bland andra Stockholm, Sigtuna och Upplands - Bro. Det handlar om yrkesutbildning  inom transportteknik som olika fordons- och transportprogram. Utbildningen ingår i programmet och är enligt uppgift utan kostnad. Lärarna på programmet har rätt att examinera.

Värmdö har tidigare haft en mycket uppskattad körkortsutbildning på VTG, Värmdö Tekniska Gymnasium, men har sedan några år nu lagt ner densamma. På G2 finns enligt uppgift ingen sådan utbildning.

Utifrån dagens arbetssituation är det en stor fördel  för den som söker arbete att ha körkort.
 Det gör det lättare att få arbete, både tillfälliga sådana och mer permanenta jobb. Värmdö kommun borde på alla sätt underlätta för våra elever att ta körkort under studietiden i gymnasiet. Hur det ska organiseras, eventuell samverkan med privata körskolor, kostnader och inplanering i scheman och program, liksom hur teori och praktik ska läggas in är frågor som närmare måste studeras.  En lösning  kunde vara att erbjuda körkortsutbildning utanför skoltid men med skolan som arrangör. Utbildningen ska genomföras  med miljöbilar.  Att kunna ta körkort redan under studietiden skulle uppskattas av många ungdomar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad

att kommunfullmäktige uppdrar åt finansieringsnämnden för utbildning, skolstyrelsen och kommunstyrelsen att utreda frågan  om att kunna ta körkort under skolutbildningen i Värmdö.

Värmdö den  23 februari 2013

Hans Lindqvist ( C )Inga kommentarer: