söndag 7 april 2013

Löfven är säkert nöjd med alla kompromisser - handlingsfriheten är närmast total för partiledaren
Det är telegramtexten av s-kongressen utifrån besluten. "Det dunkelt sagda är i det här fallet säkerligen inte det dunkelt tänkta", skriver dn.se/ledare i dag. Det är bra sagt. Det dunkelt sagda är tvärtom mycket genomtänkt, ord för ord. Den sista om föräldraförsäkringen tog nog priset i dunkelhet. Man lovade ingen pappamånad och ingen tredelning. Man lovade att "ta avgörande steg"mot jämnare uttag av föräldraförsäkringen, dvs man lovade bara att inte gå bakåt....Nu har s-ledningen vunnit kongressen, nu ska man bara vinna väljarna...Men  det har inte blivit svårare...

Skolan behöver lugn och ro - befria den från Björklund och ständigt nya reformer
Så tror jag de flesta i skolan känner - både lärare, elever och föräldrar. På 20 år har vi haft tre olika betygssystem skriver Peter Wolodarski dn.se/söndagskrönikan. Det är lika många som det var mellan 1820 och 1994...! Ge lärare och elever arbetsro. Det bästa för lärandet är om både majoritet och opposition låter det som nu ligger lägga till sig.

Har vården ersatts av produktionsmål och blivit sämre - eller har vården blivit effektivare och bättre
Ungefär så kan man läsa de två artiklarna på www.dn.se/debatt i dag. Det är verkligen två helt skilda synsätt att se på sjukvårdens utveckling. Kunder och marknad, skriver tre läkare och hänvisar till M Zarembas artiklar. Bättre för alla patientgrupper, skriver Roger Molin, nationell vårdsamordnare på Socialdepartementet. Båda har rätt. Tillgänglighet, väntetider, bättre behandlingsmetoder  och ökad effektivitet har skapats av vårdvalet. Ekonomiska incitament styr och är sällan evidensbaserade.Patienten blir kund och läkarprofessionen sätts ur spel, skriver läkarna.

Lösning; Båda artiklarnas skribenter pekar på sådant som är bra i varandras modeller. Dämpa  marknadssystemet lite och gör ordentliga utvärderingar och låt läkarprofessionen komma in i bedömningen av de ekonomiska incitamenten. Sim Sala Bim. Nej, det är inget skoj. Tvärtom det är ett förslag att ta vara på det bästa för att göra vården ännu bättre.

För övrigt har jag nu rensat undan lite av mängden nedfallna grenar och träd i skogen bakom huset. Men massor återstår.
Inga kommentarer: