måndag 22 april 2013

Tar man emot många flyktingar ska man få högre ersättning
Många kommuner tar emot många, för många, andra tar emot lite eller för lite. Att tvinga med lagstiftning leder fel och skulle kunna öka främlingsfientligheten. Att lagstifta om någon sorts miniminivå blir ju också tvång. Att få högre ersättning om man tar emot många flyktingar räknat utifrån kommunens storlek är ett bra förslag från SKL.

Vi tittar på modellen, säger integrationsminister Erik Ullenhag. Det tycker jag verkligen regeringen ska göra. För något måste göras när vi ska te emot fler flyktingar och det redan i dag är mycket oäjmnt fördelat över landet. Att avskaffa ebo-lagen är en inskränkning i självbestämmandet.

EU-valet får inte bli en framgång för Sd 
Med dagens siffror, med nej till invandring och hård EU-kritik kan Sd ta 12-15 procent i EU-valet, 2-3 mandat. Det är ofarligt att rösta på Sd där, för man "spräcker ingen regering" och röstar inte fram någon ny heller. Vänstern är alltid stark i EU-valen. Jonas kan frågan och vet vad det betyder med ett starkt EU-val i ryggen inför riksdags-, landstings- och kommunvalen. Miljöpartiet likaså.

Vi har en god chans i Centern
med ett balanserat program där frågor också måste kunna tas tillbaka till nationell nivå från EU till medlemsstaterna, så som idéstämman beslöt. Och sådana frågor ska vi beskriva, som vargfrågan. Flera kända EU-kritiker på listan drar röster. Eller varför inte två listor som i valet 1995. Det enda EU-val där centern fått två mandat.....

För övrigt ska jag nu in och prata lite EU-frågor med några gamla bekanta....

Inga kommentarer: