torsdag 14 november 2013

FP utmanas från alla håll i skolfrågan säger dn.se/nyheter, men inte Centern. Det måste vi ändra på i den sakfråga som rankas högst av alla medborgare.
Jag tror också det är en riktig iakttagelse att Folkpartiet och Jan Björklund har passerat zenit i skolfrågan, men kommer att ligga högt också i fortsättningen. Miljöpartiet, med folkhögskolläraren Gustav Fridolin i ledningen vill gärna ta över och prioriterar skolan högt i valrörelsen. Socialdemokraterna gör det med Ibrahim Baylan, Moderaterna med Tomas Tobé och Centern....

Jag såg någon sammanställning i Exp eller AB om skolan där index för någonting! var 5-10-15, för alla partier utom Centern som hade 0,9. Vi kan inte prioritera allt, men vi måste vara med i debatten som berör så många barn och föräldrar. Ska vi bara sitta tysta när Jan Björklund går ut och föreslår förstatligande av skolan och betyg från 3-an eller 4-an? Vi är för tysta och för snälla.

Är det bra med ökad centralisering och förstatligande av både skolan och specialistsjukvården?
Nej, det är inte lösningen.
De regionala skillnaderna kan minskas med förstärkta statliga insatser och ett ökat samarbete mellan landsting och regioner. Det finns ingenting som kräver så mycket energi och resurser som stora organisationsförändringar, utan garanti för att vård och skola blir bättre.

För övrigt måste jag nu ta hand om den stora tallen som i går rasade på husets baksida vid vedtraven. 

Inga kommentarer: