fredag 29 november 2013

Riksbanken måste granskas hårdare av Finansinspektionen och Finansutskottet i riksdagen
Det är märkligt att den självständiga Riksbanken fått fortsätta att utöva sin egenhändiga penningpolitik som inte har stöd i det beslut som tagits inom vilka ekonomiska ramar Riksbanken skall verka. Riksdagen har formulerat ramen för ekonomin - att hålla inflationen låg och stabil med ett inflationsmål på 2 procent av KPI, Konsumentprisindex.

Riksbanken har alltmer börjat ifrågasätta det inflationsmål som den folkvalda uppdragsgivaren beslutat ska gälla. Inflationen ligger sedan flera år tillbaka långt under målet. Ekonomin skulle kunna stimuleras med lägre ränta, vilket skulle minska arbetslösheten utan att inflationsmålet skulle eftersättas. Riksbankens motiv om risk för en bostadsbubbla är inte realistiskt och underordnat direktiven för bankens verksamhet.

Detta är ett demokratisk underskott som har fått fortgå alltför länge utan att granskaren Finansinsptktionen och framförallt av riksdagen och dess finansutskott reagerat. och agerat.
"Med vilken rätt formulerar tjänstemän - inte folkvalda - nya avvägningar i den ekonomiska politiken?" frågar Peter Wolodarski i DN den 24 november. Verkligen en fråga som kräver svar.

För övrigt blir det nu en liten utflykt från Taurito till fiskebyn Mogán efter västra Canariakusten. Härligt.

Inga kommentarer: