fredag 8 november 2013

Mälardalsrådet - en viktig samarbetspartner för Mälardalens län och kommuner
Så har vi då haft ett tvådagarsmöte med Mälardalsrådets näringlivs- och FoU-utskott. Det är en politisk plattform, kunskapsarena och mötesplats för politiska aktörer i regionen. Vi arbetar med samverkan, initiativ, studiebesök och seminarier för att stärka Mälardalsregionen. Det blir mycket "konsensus" och att föra goda förslag vidare till våra uppdragsgivare i kommuner och landsting. Regionfrågans död gör att det inte blir några politiska beslut i egentlig mening.

Men vi har diskuterat EU och samarbetet för att stärka regionerna.
Vi har förslag på hur vi kan lyfta regionsamarbetet inför EU-valet nästa år Vi ska fylla 100 miljoner euro i EU-medel till Stockholm- Mälarregionen 2014-2020 med innehåll. Vi har fått en presentation av spårbilar och hur vi kan ta vara på modern miljövänlig transportteknik. Ett konkret förslag är att driva på en spårbilsbana mellan KTH, Universitetsområdet,  Frescatis studentbostäder, Nya Karolinska sjukhuset, Karolinska Institutet, Hagastaden och Friends arena. Ett utmärkt projekt i ett persontätt område.

Vi ska samarbeta med andra EU-regioner kring näringsliv, konkurrens,företagande och jobb inom ramen för Europa 2020- projektet
Vi ska stärka klusterbildningar för ökat samarbete inom life science, informations- och IT-sektorn, kulturella och kreativa näringar och ny miljöteknik. Vi ska lägga in seminerier och aktiviteter i samband med EU-valet den 25 maj nästa år för att stärka näringsliv,konkurrenskraft och nya jobb. Det här räcker nog ganska bra som framtida uppgifter...

För övrigt ska vi ska jag nu förbereda lite inför nomineringsstämman i länet i morgon i Norrtälje.

Inga kommentarer: