lördag 23 november 2013

Klimatkonferensen i Warszawa förlänger förhandlingarna för att nå fram till något.
Det är imponerande starkt att fortsätta förhandlingarna ytterligare en natt för att hitta gemensamma förslag åt rätt håll i klimatfrågan. Detta hörde jag nyligen på morgonekot klockan sju. Det går trögt. Japan, Australien, Indien Kina, USA ligger inte i framkant, tvärtom, Japan och Australien vill öka sina utsläpp. Polen, värdlandet arrangerar ett möte med kolindustrins lobbygrupper samtidigt som konferensen pågår och byter ut miljöministern mitt under förhandlingarna...

Loss and damage, finaniering och ett positivt upplägg för fortsättningen i Lima nästa år och Paris om två år är de stora frågorna
Loss and damage, att finna lösningar för länder som drabbas av översvämningar, torka, havshöjning, matbrist som hänger samman med utsläppen av växthusgaser är en stor fråga. Det handlar om förebyggande, det handlar om ersättning,det handlar om kompensation. Finansiering är en annan stor fråga där de rika länderna ska bistå med 100 miljarder dollar per år från 2020.
 Allra stört är nog frågan om fortsättningen. Vad kommer ut från Warszawa, blir det en bra fortsättning för nästa års möte i Lima och kan det bli ett nytt, bättre och framför allt ett bredare deltagande (USA är inte med i Kyotoprotokollet) i Paris 2015.

Hur som helst gör Lena Ek ett bra jobb som hon ska ha en stjärna i himlen för

För övrigt åker jag nu in till Regionkonferens om valrörelsen med Centern i Länet tillsammans med Gotland.

Inga kommentarer: