torsdag 21 november 2013

Viktigt att valplattformen för EU-valet speglar den EU- och eurokritiska debatt som nu dominerar i Europa. Här kommer några av de förslag jag kommunicerar med budbärare på Centerns Förtroenderåd imorgon

1. Liksom nya frågor kan tillkomma i EU-samarbetet ska medlemsländer också kunna återföra frågor tillbaka från EU till medlemslandet.
2.Alla länder ska inte behöva vara med i allting. Sverige och många andra länder står utanför euron, alla länder är inte med i Schengensamarbetet. En sådan flexibel integration skapar fler nöjda länder och medborgare och ett bättre fungerande EU-samarbete.
3.Allt fler frågor förs upp på EU-nivå. Överstatligheten ökar och i många länder diskuteras nu hur den ökade centraliseringen och maktöverföringen kan stoppas.
Subsidiaritetsprincipen, som reglerar vilka frågor som kan beslutas på EU-nivå, respektive på nationell nivå, bör därför stärkas så att medlemsländer lättare ska kunna stoppa EU-förslag som inte följer subsidiaritetsprincipen.
4. EU får inte genom gränskontrollen Forex bygga upp nya murar runt omvärlden.
5.Centerpartiet arbetar för en långsiktigt  hållbar fiskepolitik i EU som förhindrar överfiske.
6.EU;s jordbrukspolitik måste reformeras med minskat stöd till stora markägare, herrgårdar och slott och ökat stöd till småbrukare, landsbygdsutveckling och miljö. Stödet ska vara knutet till att jorden brukas.
7. Centerpartiet verkar för ett formellt undantag för att införa euron.
8.Sverige ska inte acceptera EU-sekretess som inskränker den svenska offentlighetsprincipen.
9.Alla EU-länder ska ta ansvar för en solidarisk flykting, asyl- och invandrarpolitik.
10.Sverige ska inte göra avkall på vår offentlighetsprincip, t.ex för att få del av sekretesstämplande EU-handlingar.

För övrigt har jag nu sågat och huggit ner den gamla döda tallen som föll förra veckan. Tack kompis. Nu blir du ved.


Inga kommentarer: