onsdag 6 november 2013

Sjukskrivningarna ökar och för kvinnor mest; Människor måste få bestämma mer över sin vardag arbete, skola, barn, fritid - livsbalans över livscykeln
Det skrev jag i min motion till C-stämman som inte väckte alltför stort intresse. Det handlar om att skapa livsbalans i vardagen under hela livet. Det säger sig själv att det kräver mycket och är svårare att få ihop vardagen när båda föräldrarna arbetar heltid, har två eller tre barn, några på dagis och några i skolan och ett hem att ta hand om.

Det blir för mycket. Skapa en vardag med en kombination av lagstiftning och förhandlingar som gör livet lättare med flexibla arbetstider där livsbalans kan uppnås. Det minskade arbetstiden kan tas igen senare i medelåldern och genom att arbeta längre, kanske inte heltid men säg halvtid då.

Utmärkt förslag på dn.se/debatt om krav på offentlighetsprincip i EU med meddelarskydd
Det är vad några "tungt beväpnade" journalister skriver i dag på DN Debatt. Det är för mycket korruption. fusk och baktalande i EU.Sätt stopp och kräv en offentlighetsprincip. Det drev jag som EU-parlamentariker och det driver jag som EU-parlamentskandidat nu och det borde den svenska regeringen göra också.

EU-ekonomin: fortsatt darr på ribban säger EU-kommissionen i sin prognos. Ljusning dröjer.
Så låter min gamle EU-parlamentskollega, sedan lång tid EU:s finankommissionär Olli Rehns höstrapport.
Ekonomisk nedgång i år för euroländerna med 0,4 procent, arbetslöshet på 10,2 och 11,8 nästa år. För hela EU ser det bättre ut, eller en tillväxt på 1,4 procent.Det går sämre för euroländerna än för hela EU.
En del i problemet. Tyskland går bra, mycket bra, med export och bytesbalans. Den gemensamma valutan där Spanien, Portugal...etc drar ner euron gör Tyskland ännu starkare. Eller. Ju mer euron försämrar för EU desto bättre går det för Tyskland, vars valuta borde vara starkare men inte kan det - när man har en gemensam valuta.

För övrigt stärker väl detta inte EUropa.


Inga kommentarer: