onsdag 20 november 2013

Håller öppenheten på att minska i världen? Eller är det bara tillfälligheter som sker med Säpo avlyssning, handelsavtal EU-USA och klimatötet i Warszawa

1. Uppgifterna i går om att Säpo i hemlighet förhandlat med teleoperatörer utan att informera uppdragsgivare, folket eller andra myndigheter skapar en olustig känsla. En känsla av att det inte var så viktigt för världen utanför att få reda på detta. Det handlar om att direkt få uppgifter från operatörerna utan dagens krav på ansökan och "krångliga" regler för att få fram information för brottsbekämpning, terrordåd mm.
Det är frågor som skulle innebära stora intrång i den personliga integriteten .Ett förslag som kanske strider mot dataförordningen enligt Post- och telestyrelsen. Illa, mycket illa. Dåligt skött av Säpo. Fråga: Vem kontrollerar Säpo?.
2. Förhandlingar pågår just nu bakom stängda dörrar om ett handelsavtal mellan EU och USA,  Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. Avtalet handlar om det mesta kring handel som genmanipulerade produkter, hälsokrav, miljökrav mm. Förslag finns att amerikanska företag kan stämma europeiska länder
(artikel SvD den 17 nov av bl a Carl Schlyter ( Mp). Det kan hämma företag att införa hårdare miljöregler om det finns risk att bli stämd. Slutna förhandlingar mellan EU-byråkrater och lobbyister?

3. Ekot berättar i dag också om att det blir allt svårare för forskare att närvara vid klimatöverläggningarna Warszawa. Varför det frågar man sig? Det är väl en het avgörande yrkesgrupp för att få rätt underlag, fatta rätt beslut, informera korrekt utåt mm. Varför försämra Öppenhet?

För övrigt åker jag nu till kommunen för ett litet möte.

Inga kommentarer: