söndag 17 november 2013


Jag går till EU-val under rubriken mer samarbete - mindre EU-stat. 
Det ryms väl inom ramen för "Vassare men smalare" som Centern  går till val på och ska ses som min tolkning av denna rubrik inför valet som ju också i hög grad är ett personval.
I detta lägger jag både att vi måste stoppa den ständiga maktöverföringen från medlemsländerna till EU men också kunna återföra frågor och makt från EU till medlemsländerna. I Folkomröstningen lovades mycket från Ja-sidan som nu visat sig inte hålla måttet som subsidiaritet, upphandling, offentlighet som blivit ökad överstatlighet och förslag om ekonomisk union, politisk union mm..

Klimat, energi,  miljö blir tre tunga sakfrågor som jag tänker driva i EU-valet
Jag respekterar folkomröstningen och vill stärka de övergripande frågor som EU ska arbeta med under de premisser som medlemskapet ger. Det är inge motsättning i detta. Jag får leva med verkligheten som den ser ut och där vill jag i första hand utnyttja möjligheten till gränsöverskridande beslut om klimat, energi och miljö där EU ska ha och har en viktig roll.

Här har både EU och världen misslyckats och vi behöver mer av hållbara internationella avtal som kan rädda klimatet
Detta är också vad forskarna säger. Klimatförändringarna leder till torka, översvämningar, matbrist och hunger som skapar och påskyndar motsättningar i världen där EU som en viktig aktör ska förhindra just krig och konflikter. Allt måste göras för att driva på för ett hållbart internationellt avtal inför den stora klimatkonferensen i Paris 2015. Här om någonstans kan EU och vi som svenskar i Europa göra viktiga insatser.

För övrigt blir det nu tennis med Micke igen och kanske några gem...ha

Inga kommentarer: