måndag 4 november 2013

På Lördag har vi nomineringsstämma i länscentern då vi ska ta fastställa riksdagslistan och ta vår Valplattform "Bo, verka och leva i Stockholmsregionen".  Vi måste lyfta fram några frågor som sticker ut och här kommer några förslag på tillägg, justeringar och kompletteringar att lägga på stämman. Centern driver spårbilar och det håller nu på att bli verklighet i Sigtuna, Märsta Arlanda. Förtydliga.W SL-kortet på   Waxholmsbolaget  underlättar resandet.  Förbifarten blir en stor trafik och miljöfråga i Utred alternativ till Förbifart Stockholm där samma summa pengar satsas. Avskaffa zonindelningen och inför en enhetstaxa för hela Stockholmsregionen. Vi driver på för miljövänliga pendelbåtar in till Stockholm.
Stockholm ska bli den första fossil och kärnkraftsfria regionen i världen. Vi måste se till att personer med  funktionsnedsättning ges samma vård som alla andra och att fler funktionshindrade anställs i vården.
tandvården är en del av kroppen. Samma högkostnadsskydd för tandvård som för sjukvård.

Förslag  på tillägg och justeringar i Valplattform för  Centerpartiet i Stockholms län" Bo, verka och leva i Stockholmsregionen".

Avsnitt 1. Bo, verka och leva i Stockholmsregionen,
sid 1 näst sista stycket första raden, efter tvärförbindelser.
Tillägg:  och ny miljövänlig transportteknik som spårbilar. Tillgång....upplåtelseformer


Avsnitt 2 - Hållbara transportlösningar

Sid 3, fjärde stycket, efter byta båt. Ny mening: SL-kortet ska gälla på Waxholmbolaget

Sid 3, femte stycket (om Förbifarten) utgår och ersätts med:
Utred ett alternativ till Förbifart Stockholm där de 28, alt 30 eller 40  miljarderna kronor används för  ökad miljövänlig kollektivtrafik.

sid 3 efter femte stycket, ny mening:  Avskaffa  zonindelningen och inför en enhetstaxa för hela Stockholmsegionen.

sid 3, stycket fyra efter sista meningen...byta båt: Vi måste bättre utnyttja våra vatten. Pendelbåtar från Nacka, Värmdö, Lidingö, Vaxholm och Ekerö till Stockholm minskar trängseln på vägarna. Miljövänliga pendelbåtar med eldrift bör införas.

sid 4. rad 13
Utred ett alternativ till Förbifart Stockholm där motsvarande pengar används för ökad miljövänlig kollektivtrafik.

Avsnitt 3 - Världens miljöledande region

sid 5 stycket 3, rad 2
Förtydligande: ....från fossil energi och kärnkraft.

sid 5 sista stycket, första -punkten
...den första fossilfria och kärnkraftsfria regionen i världen.

sid 5 sista raden
...exempel biogasbilar, spårbilar och bilar drivna med grön el.

Avsnitt 5 - Framtidens sjukvård

sid 9 efter 6:e stycket, Tillägg:
Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att personer med funktionsnedsättning ges samma möjligheter till god vård som alla andra. Landstinget måste bättre leva upp till sitt löfte att anställa fler funktionshindrade i vården.

sid 10, stycket 2, rad 4, efter punkten. Tillägg, ny mening: Tänderna är en del av kroppen. Centerpartiet i Stockholms län...högkostnadsskydd.

sid 10, stycket 2. Tillägg efter sista raden: Ett första steg är ett utökat högkostnadsskydd för tandvård.

sid 10, sista stycket efter rad 5 två nya meningar, Tillägg:
-Funktionshindrade ska ges samma möjligheter som alla andra till god vård
 Fler funktionshindrade anställs i vården

För övrigt åker jag nu in till landstinget och diskuterar valprogrammet för sjukvård och kollektivtrafik.


Inga kommentarer: