måndag 18 november 2013

Utmärkt förslag av Lena Ek att stärka miljömyndigheterna - Lena var bra också i morse om stärkta EU-insatser för klimatet.
Den globala dimensionen i klimat, energi och miljöarbetet ökar hela tiden. Det är verkligen en gränsöverskridande global fråga för hela globen... vacker formulering förresten.Ekosystemen är internationella och stormar, torka, översvämningar, övergödning, matbrist och konflikter som följer på eller har samband med klimat, energi och miljöfrågorna måste lösas internationellt.
EU, IPCC, handelsavtal och samarbetsavtal blir allt mer en fråga om gemensamma lösningar.
"Kort sagt vi har i dag en helt annan miljö- och klimatpolitisk spelplan", skriver Lena Ek i dag i dn.se/debatt i dag. Samordning, uppföljning och kontroll handlar det om. Den nya översynen av de 11 miljömyndigheternas arbete ska vara klar 31 maj 2015.

Klimat, energi och miljöfrågorna är de gränsöverskridande områden som EU ska ägna störst uppmärksamhet åt.
Närmast ligger de klimatförhandlingar som nu pågår i Polen, där det måste bli en samlad satsning på en fossil- och kärnkraftsfri framtid där kol, olja och skiffergas växlas över i hållbara energisatsningar.
I Paris 2015 ska ett nytt klimatavtal undertecknas och de förberedelser som nu pågår blir avgörande för om det blir ett bra avtal.Vi har inte råd med ett nytt haveri som i Köpenhamn 2009. Det är dessa frågor jag vill prioritera i EU-valet under våren.

För övrigt blir det lite förberedelser inför KOMPASS-styrelsens möte i morgon. Spårbilen kommer.

Inga kommentarer: