lördag 21 augusti 2010

Borg är en "sträng" frälsare
Det är Anders Borg som skall göra jobbet. Han är frälsaren. Han gör det redan och han gör det bra. Han är "Sträng" också. Han håller i pengarna men talar också om tydligt vad det finns för utrymme för vallöften och investeringar. Det gör det omöjligt för oppositionen att gå runt.
Det ser ljust ut för svensk ekonomi och det är regeringens förtjänst, åtminstone delvis, är budskapet. Trots finanskrisen. Vår bäste valarbetare Östros har blivit "sämre" och allt lågmäldare.

Värmdöcentern på torgmöte med landstingsrådet Gustav Andersson
Så var det då dags för torgmöte igen med Henrik Paulsen Ina Ununger, Karin Nordblom, Christer Malmqvist och jag från Värmdöcentern och Gustav Andersson och Caroline Poltzer från landstinget. Vi pratade med förbipasserande om både kommun och landstingsfrågor i Gustavsberg, Mölnvik och Charlottendal. Du hinner träffa ganska många på tre timmar. Det syns om folk vill prata, inte ta emot några foldrar, är nyfikna, har bråttom.... När kommer kommunalt VA till Torsby? Varför är det så mycket bråk i kommunalpolitiken i Värmdö? Kan ni inte samarbeta? Minska trafiken på Skärgårdsvägen men ingen motorväg genom storsksogen...

Gemensam manifestation mot främligsfientlighet i Mölnvik
Efter torgmötena samlades vi till en gemensam manifestation mot främlingsfientlighet i Mölnvik. Det utmärkta initiativet kom från Folkpartiet och Fredrik Sneijberg, det skall han och fp ha kredit för. Vi höll korta apeller från de partier som var församlade och budkavlen går nu över till moderaterna, sedan till socialdemokraterna och lovade jag också centern någon framtida lördag vid samma tid kl 13.00.

För övrigt skall jag nu måla det sista på husets framsida innan vi byter till en annan vägg...

Inga kommentarer: