torsdag 19 augusti 2010

Fastighets- och förmögenhetsskatten: de rödgrönas uppförsbacke
Oklarheten, osäkerheten och röran kring nya besked visar hur allvarligt de rödgröna bedömer läget. Det hade varit bättre att inte röra mer i den rödgröna röran. Att säga att ett förslag man lägger skall påverka så lite som möjligt, så få som möjligt och bara någon procent av befolkningen visar ju skräcken...
Till det kommer förmögenhetsskatten. Hur man än räknar är det storstäderna, främst Stockholm som får höjda skatter på fastigheter och nu skatt på förmögenhet. Att ständigt förklara är ett hopplöst underläge.

Bra c-förslag om utbyggd vuxenutbildning
Anders Flanking är en bra partisekreterare. Tror han förstår att centern måste bredda sig politiskt i valet Utmärkt att inte låta Jan Björklund behålla sitt egenhändigt förvärvade monopol på det området. Rätt att överklaga betyg, en stärkt elevrättighet, och en skyldighet för kommuner att erbjuda vuxenutbildning också på gymnasienivån är bra förslag.

Vårdvalet är bra - men ändra där det gått fel , t.ex ersättning till Vårdcentraler
Så vill jag beskriva centerns förslag om vårdvalet, som nu påverkat hela Alliansen, www.dn.se.
Vi har fått 36 nya vårdcentraler många i förortsområden. Antalet läkarbesök har ökat och kostnaderna minskat. Men de fattigaste områdena har fått lägre resurser jämför med de rikare.
Vårdvalet skall vara ditt. Du skall ha rätt till den tid du behöver för din sjukdom och ditt vårdbehov. Höj ersättningarna för de patienter som behöver mest vårt och kräver mer tid. Vårdlots till dig som behöver kvalificerad vård och uppföljning t.ex efter en operation. Hembesök med läkarbilar till sjuka barn.

Justera ersättningen till Vårdcentraler som missbrukar systemet - t.ex Värmdö
När jag och centern besökte Vårdcentralen i Gustavsberg framkom kritik mot att den nyöppnade vårdcentralen i Mölncik bara tog snabba patienter som ger hög ersättning på kort tid. Sådant måste arbetas bort med kvalitetskrav och justering av ersättningsregler.

Det är några av de frågor jag vill prioritera i landstingsvalet.

För övrigt är det just nu lite rörigt i politiken. När regering och opposition förhandlat sig fram till valmanifesten får vi lite mer klarhet och det kommer inte att gynna de rödgröna...

Inga kommentarer: