tisdag 24 augusti 2010

Centern får igenom supermiljöbilspremien...
Det var ett positivt besked från kräftskivan på Harpsund. Vi får igenon förslaget om en supermiljöbilspremie som presenterades på valupptakten den 6 augusti. Det är en morot på upp till 40 000 kronor för den som köper den bästa miljöbilen. Inga piskor.
Miljöpartiet har i dag en artikel på DN Debatt, www.dn.se, där samma fråga tas upp. Kraftiga piskor på bilar med höga utsläpp skall finansiera ett stödsystem för nya bilar med låga utsläpp.
Det är samma tanke. Tror mer på morötter än piskor. Det är dessutom mera sympatiskt och möts mer positivt. Centerns förslag är smakligare.

Ny fullmåne mot Förbifart Hemmesta...
I kväll är det fullmåne. Då är det en ny träff vid Hemmesta Sjöäng för oss som inte vill bygga sönder Värmdö. Vi som inte vill ha någon motorled genom Storskogen. Vi som vill förbättra Skärgårdsvägen, med breddning, gångtunnlar och rondeller och undersöka reversibla körfält som på Grisslingerakan. Vi som vill satsa på kollektivtrafiken, med fler och bättre bussar, fler, bättre och säkrare cykelvägar och parkeringar vid busshållplatserna. Vi som vill satsa på modern miljövänlig transportteknik, som spårbilar.

Framtids- och klimatberedningen i Värmdö avslutas
Ett fantastiskt roligt arbete är tillända. Eller ett otroligt positivt förslag på ett långsiktigt hållbart Värmdö skall nu bli verklighet. Så olika kan man se på Framtids- och klimatberedningens arbete. Värmdö skall enligt Vision 2030 ligga i framkant i miljö- och klimatomställningen, med hållbar tillväxt som värnar vår natur. Här finns tydliga teman med energi-och klimatpolicy, översiktsplan och hållbarhetsarbete som nu skall bli verklighet.

Jag har varit ordförande
i utredningen och är verkligen stolt över vad vi åstadkommit, i politisk enighet, och tackar alla som medverkat , förtroendevalda, tjänstemän, skolfolk och alla medborgare som deltagit.
Avslutning och överlämnande av hållbarhetsstafetten
tid: Tisdag 31 aug, 14.00-16.00
Plats. Folkets hus, Gustavsberg
Välkomna

För övrigt skall jag nu gå och ta upp potatisen vid Runda Huset i Gustavsberg för att värna miljö och natur mot Förbifart Hemmesta...

Inga kommentarer: