onsdag 4 augusti 2010

Vattenfall igen - Bra med C-initiativ för något måste göras
Det har varit lite tyst om konkretiseringarna av C-förslaget om försäljning av vissa delar av Vattenfall. Men initiativet är bra och något måste göras för att öka satsningarna på fraltidsenergi, minska användningen av kol, olja och kärnkraft, behålla den svenska naturreursen vattenkraften och ge lite tillbaka till Norrlands inland som satsat och jobbar med vattenkraften men där vinsterna gått söderut.
Bra också att centern kopplar ihop energi, klimat och jobb. Det är här framtidens jobb finns och 10 mdr till ett utvecklingsbolag för Framtidsenergi är ingen dålig satsnsing. Tillsammans med privata investerare kan det bli ett verkligt bra privat-offentligt samarbetsprojekt.

Inte trovärdigt, säger Aftonbladet.
men saknar egna förslag. Detsamma gäller s och de rödgröna. Problemen med direktiven och kol- och kärnkraftsenergin, där Alliansen schabblat, kan nu vändas till något positivt både för miljön, klimatet, jobben och landsbygden i vattenkraftregionerna. Det borde också de rödgröna tycka bra om.
På fredag inleds centerns valkonvent på hotell Clarion i Stockholm. Då hoppas vi få höra det som nu fattas om konkretiseringar...

Värmdövalet:Nej till Förbifart Hemmesta
Kommunstyrelsen och arbetssutskottet har under våren arbetat fram förslaget till översiktsplan för Värmdö. Inriktningen är som hämtad ur centerns lokalpolitiska program genom åren; Satsa på centrumområdena Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Djurö, Stavsnäs med bostäder och arbetsplatser och håll igen med exploateringar i ytterområdena.
Förbifart Hemmesta är en felsatsning. Jag yrkade avslag på Förbifart Hemmesta i kommunstyrelsen men blev nedröstad och reserverade mig. Jag yrkade också avslag på att exploatera nordöstra Storskogen och reserverade mig.
Varför
1.En motorled genom Storskogen minskar inte trafiken genom Ålstäket och Grisslinge.
2.Undersök först ordentligt hur man kan bredda och förbättra väg 274 genom Hemmesta, t.ex med rondeller och två körfält in på morgonen och två ut på kvällen, precis som i Gisslinge.
3.En motorled innebär exploateringar av Storskogen. Det vill inte centern.
4. Satsa på bättre kollektivtrafik och modern miljövänlig spårteknik som spårbilar i stället

Besök spårbilsutställningen den 1-5 september i COOP i Charlottendal
så får du själv se vilka möjligheter spårbilar ger för t.ex en infarslinje till Slussen och en ringlinje Gustavsberg - Brunn - Hemmesta.Inga kommentarer: