lördag 7 augusti 2010

Ett mycket inspirerande Valkonvent
med Centerpartiet har avslutats för några timmar sedan. Bussen hem till Värmdö. Lite trött men mycket nöjd. Tror att jag är representativ för många av de 600 deltaganra. Bra, mycket bra tom med massor av energi och inspiration i Mauds tal i inledning och på avslutningen. Andreas, Eskil, Åsa, Anders och Anne var all mycket tända. Vi har gjort mycket bra i regeringen som jobbavdraag, RUT, ROT, 330 000 miljöbilar, extra jobbavdrag för pensionärer, sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar, som måste komma fram bättre. En lite oklar supermiljöbilspremie presenterades också som en nyhet, likeom RUT-avdrag på 75 procent för pensionärer över 75.

Mer jobb för kvinnor och ungdomar.
"Hur kan det vara fint att få avdrag för att måla ett fönster men inte putsa det". Det slår mot kvinnor. Kvinnors jobb är inte värt något....direkt från Maud. De rödgröna vill ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för att anställa ungdomar. Det ökar företagens kostnader med 2.1 mdr kronor. Bara inom kommunsektorn jobbar 135 000 ungdomar, som riskerar bli av med jobbet.
I restaurangbranschen jobbar 92.000 ungdomar. Här vill centern sänka tjänstemomsen från 25 till 12,5 procent. Det skulle gör det lättare för ännu fler ungdomar och invandrare att få jobb.

Valkonvent kan aldirg ersätta en stämma
Mycket bra, hög energi, engagemang, inspiration men presentation, presentation, uppifrån...Ingen diskussion, ingen interndemokratisk förankring, inga motioner, frågor. Det var inte heller meningen, men det är just det som borde vara meningen. Återinför stämmor varje år som inleds med en halvdags allmänpolitisk debatt som följs upp av motioner, frågestunder, utskottsarbete och politiska beslut. Det är folkrörelse.

Värmdöcentern väl företrädd
Inga Ununger och jag deltog från Värmdöcentern. Ina ställde en bra fråga om arbetslösheten. Vi försökte också få tid till att presentera vår politiska rapp från Värmdöcentern, men det gavs det inte tid till. Däremot var det flera som hörde den som vår ombudsman Christian Ottosson och distriktsordföranden Kerstin Lundgre som båda tycket det var ett roligt initiativ...

För övrigt är målsättningen tio procent i valet...men man skall ha höga ambitioner sa prestationspsykologen Johan Plate i ett bejublat anförande...


Inga kommentarer: