tisdag 10 augusti 2010

Sjukskrivning och "förtidspension" - både ris och ros för Alliansen
De ändrade reglerna med syfte att så många som möjligt av de människor som är sjukskrivna eller "förtidspensionerade" skall kunna komma tillbaka till arbeta är både ris och ros för Alliansen.

DN:s genomgång
i dag http://www.dn.se/ visar också samma sak. Tanken är både mänsklig och god men genomförandet var i många stycken en katastrof.
Antalet sjukskskrivna har minskat med 100 000 från 2006 och antalet "förtidspensionärer" med sådär 85.000. En stor framgång naturligtvis. Nu skall sägas att den tidigare s-regeringen redan påbörjat en översyn som givit gott resultat innan 2006. Det som Alliansen infört och som positivt påverkat att fler i dag arbetar är jobbskatteavdragen. Det skall löna sig att arbeta.
Men genomförandet. Dålig information, för snabbt och många sjuka kände sig påhoppade.
Tror ändå att det positiva resultatet överväger, men tänk före nästa gång.

Kristdemokraterna; en stark social röst..
son satsar på familj, äldre och vård som sina huvudfrågor i valet. Där har de stort förtroende. Sänkt skatt för pensionärer möter 1.6 miljoner väljare. De nya förslaget 0m att anställa 10 000 funktionshindrade i stat, landsting och kommuner genom ökade lönebidrag är också positivt. Detsamma gäller förslaget att minska diskrimineringen av de äldre med en ny lag om rätten till arbete fram till 70 år. Men varför en åldersgräns överhuvudtaget? Bort med den helt. Vad säger centern?

..både på riks och i Värmdö
Här i Värmdö har kd genomdrivit vårdnadsbidraget som nu säkert får utökat intresse om ersättningen höjs från 3000 kr till 6000 kronor per barn som Kd föreslår. Kd är stabilt i socialpolitiken och har tillsammans med centern drivit på för stärkt budget och ökade insatser för ungdomar, äldre, bostads-, och hemlösa i Värmdö.
I Stefan Dozzi har kd en stark företrädare.


För övrigt skall jag nu in till styrelsemöte med Waxholmsbolaget och informera om centerns förslag till "nordsydpassagen", båtlinjen från Blidö till Utö...för ökad turism och arbetsresor för skärgårdsbor.

Inga kommentarer: