torsdag 12 maj 2011

Bildt om Arktis: För allmänt och svagt om oljeutvinning
Det är bra att den nye ordföranden i Arktiska rådet Carl Bildt tar till orda på DN Debatt i dag www.dn.se.
men det är mycket allmänt och en oklar attityd till oljeborrning. Hans bakgrund i Lundin Oil är ingen merit i detta sammanhang.

Ok med skolk i betyget men viktigare att göra något åt varför
Vi vet nu sedan länge vem folkskollärare Björklund är och vad han vill. Mycket är ytligt och styrt av symboler. Den senaste är att skriva in skolk i betyget. Jag skolkade också flera veckor på grund av en lärare som jag inte tyckte var rättvis.Vi var några stycken. Viktigare än att skriva in skolk är att ta reda på varför och göra något åt det. Det kanske blir lättare om skolket skrivs in, men det är ju ännu bättre om det kommer fram första skolktimmen så att problemen kan åtgärdas direkt. Kontakt med föräldrarna alltså och dialog.

Alliansen satsar hårt på vård och kollektivtrafik i landstingsbudgeten - oförändrad skatt
Det blir 1.8 mdr mer till vården och 1.3 mdr mer till kollektivtrafiken i Alliansens budget för 2012 med en omsättning på 75 mdr.Stora investeringar sker också med 12.4 mdr kronor. Nya Karolinska Sjukhuset, NKS är den största investeringen. Avgiften för läkarbesök och sepcialistakut höjs båda med 50 kronor liksom SL-koret som höjs med 100 kronor till 790 kr. Vi höjer avgifter i stället för att höja skatten.

Centern har fått igenom en samlad miljöstraqtegi för vatten,
ökad insamling av matavfall för biogas inom ramen för klimat- och energistrategin liksom sänkta avagifter på Waxholmsbolaget höst och vår för att förlänga turistsäsongen.
Hade varit bra om vi kunnat få ett samlat kort för SL och WÅAB, men det får bli nästa pilsner.

För övrigt ska jag nu läsa lite handlingar till KOMPASS årsmöte i morgon. Vi ska ha en Pilotbana i Sverige, frågan är bara när.

Inga kommentarer: