onsdag 18 maj 2011

Oj,oj, S svänger hundraåttio grader om Libyen
Så tar då socialdemokraterna tillbaka beskedet för en tid sedan att det inte skall bli någon militär fortsättning för Sverige i Libyen. Det blev fel och för jobbigt. Nu skriver Urban Ahlin och Peter Hultqvist utrikes- resp försvarspolitisk talesperson att man vill tvärtom. Sveriges militära insats i  Libyen ska förlängas med exempelvis marina stridskrafter. Otroligt oproffsigt. Det var Juholt som hårt gick ut med det förra beskedet om Libyenstopp, men för att inte ställa ut honom slipper han backa, det får andra göra....oj,oj. Tänk först.

Positiv pensisonsöverenskommelse över blockgänsen om information på ett ställe
Det är roligt att se att det finns politiker som kan komma överens om självklara saker över blockgränsen utan partiegoism. Överenskommelsen i går mellan socialdemokraterna och moderaterna om  klara besked om hur stor pensionen blir och att beskedet skall finnas på ett ställe är glädjande och stärker demokratin.

Interpellation till ansvarigt skolkommunalråd ang Doctus konkurs och kontroll av friskolorna
Doctus gymnasium har nyligen försatts i konkurs av Nacka tingsrätt efter en egen ansökan från bolaget som driver skolan. Skolan har inte betalt hyror, vatten och el.

I hela landet förs nu en diskussion om kvalitet, ekonomi, vinster och krav på kommunal vetorätt för etablering av friskolor. Det är en viktig fråga som berör hur skattepengar används, vilken undervisning och kunskap elever får samt hur ekonomi och resultat redovisas och används i skolorna. En parlamentarisk utredning skall tillsättas på riksnivå. Utredningen ska belysa om det bör ställas hårdare krav på friskolorna och i så fall hur dessa krav ska se ut. Det är också samhällspolitiskt viktigt att bättre beskriva och analysera vilka följderna kan bli för elever, lärare, föräldrar och ägare vid överetablering och konkurs.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd
1.Vad kommer nu att hända med Doctus gymnasium?
2.Vilken information har kommunen fått eller skaffat sig om Doctus?
3. Hur ser kommunen på frågor om ekonomi, vinster och kommunal vetorätt mot etablering av friskolor.
5. Föranleder Doctus konkurs några åtgärder från kommunen kring friskolor?

Värmdö den 16 maj 2011
Hans Lindqvist ( c )

För övrigt skiner solen och fåglarna kvittrar på Värmdölandet.

Inga kommentarer: