tisdag 10 maj 2011

Syrien ett haveri för världssamfundet
Man måste fråga sig varför världssamfundet inte tydligare har vidtagit åtgärder mot Syrien. Räckte bara solidariteten till Egypten, Tunisien och Libyen? Syrien är helt slutet för medborgarna med avstängt vatten, elektricitet och telefon. Regeringsstyrkorna går från hus till hus och fängslar misstänkta regimkritiker. FN, EU och Arabstaterna ser på. Vad säger och gör Carl Bildt och Sverige som självständig stat?

Grekland faller och kanske euron
Med en statsskuld på över 150 procent och ett BNP-underskott på 10 procent är Grekland på väg mot konkurs. Euron skall räddas till varje pris och det betyder sannolikt nya EU-lån och sänkt ränta. Vad säger Irland och Portugal om det? Vill de inte ha samma villkor? Hur länge kan Tyskland se på? Hur länge klarar Merkel sin egen internopinion mot mera tyskt stöd? Eurokrisen hämmar utvecklingen i hela Europa. Det är inget att glädja sig åt men  någon anslutning till euron blir det inte för Sverige.

Regeringen måste ge svar på miljörörelsens och oppositionens krav om  Arktis
Det tog bara en dag från det jag skrev om att centern och regeringen borde ta ett initiativ mot nedsmältningen och kraven på oljeborrning i Arktis förrän Miljörörelsen och oppositionen nu kommer med berättigade krav på åtgärder mot klimathotet och oljeborrning i Arktis. Regeringen måste svara och om det inte går att få enighet måste centern med Maud och Andreas som miljöminister ge besked om vad vi tycker Sverige skall göra som ordförande i Arktiska rådet.

För övrigt har jag i dag tillsammans med Alliansen i produktionsutskottet formulerat vårt förslag till framtidens sjukvård i regionen. Nya Karolinska sjukhuset skall ha hand om avancerad specialistvård. Flytta ut övrig vård till närsjukhusen närmare människorna. Tillgänglighet, snabb behandling och e-sjukvård skall prioriteras.

Inga kommentarer: