måndag 23 maj 2011

Innovationsstrategin är en bra C-förnyelse
Det var ganska tunt med förnyelse på Centerns förnyelsedag i fredags. Bättre var det i direktdiskussionerna på lördagen där idéerna kom mera direkt. Ett bra förslag från centern är en innovationsstrategi för att ta vara på framtidens kunskap, kompetens, kunnande och idéer i hela landet.
Jag har själv som jurist hjälpt uppfinnare med idéer och patent. Det är vi bra på i Sverige, men nästa steg att omsätta idéerna i produkter, marknad och försäljning är vi inte lika bra på. Ta med det i innovationsstrategin så kan det bli riktigt bra och att det är centern som driver frågan.

Ofantliga investeringar väntar i landstinget - Men vem ska betala?
I DN i dag http://www.dn.se/ kan vi läsa två fristående beskrivningar på vilka ofantliga investeringar som väntar Stockholms läns landsting inom vård och trafik. Vi har diskuterat det i landstingsgruppen men det är bara början. Kollektivtrafiken, som centern alltid slagits för sedan Knut Nilssons dagar, kräver 80 mdr i investeringar de närmaste 15-20 åren för Stockholm växer. Det är tunnelbana, spårvagnar, pendeltåg. Vi i centern vill helst att andelen kollektivresenärer ska öka jämfört med bilismen men då krävs ännu mer pengar... Tunnelbana och spårvagnar kostar mer än en miljard per kilometer. Spårbilar beräknas kosta 70-100 milj, eller en tiondel. Varför inte pröva....? Vi driver på för en Pilotbana.

...och vården behöver lika mycket
med en ökande andel äldre, ny medicinsk teknik, ökade standardkrav behöver vi framför allt finna nya finansieringsformer för framtidens vård. Allt kanske inte kan betalas över skatten, men privata försäkringar får inte bli friåk för tjocka plånböcker. Här måste vara en kombination av många saker; effektivare vård, avgifter, fler som arbetar och längre, invandring och kanske ett vårdkonto som kan användas individuellt, där man själv väljer vilken vård man vill utnyttja, Svåra avvägningar men vi måste börja...

För övrigt ska jag vara ordförande i dag på Munkmora bostadsrättsförenings årsmöte och förbereder lite...

Inga kommentarer: